Điều khoản dịch vụ
Bằng cách đặt hàng với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê bên dưới cho dù bạn có đọc chúng hay không.
Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc tất cả các điều khoản dịch vụ trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào để đảm bảo bạn luôn được cập nhật với bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.
Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi theo cách tuân thủ tất cả các thỏa thuận được thực hiện với tất cả các trang truyền thông xã hội trên các trang Điều khoản dịch vụ riêng lẻ của họ.
Giá của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các điều khoản vẫn có hiệu lực trong trường hợp tỷ giá hối đoái thay đổi.
Chúng tôi không đảm bảo thời gian giao hàng cho bất kỳ dịch vụ nào. Chúng tôi đưa ra ước tính tốt nhất về thời điểm đơn hàng sẽ được giao. Đây chỉ là ước tính và chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng đang được xử lý nếu bạn cảm thấy việc này mất quá nhiều thời gian.
Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những gì người bán lại mong đợi ở chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi tin rằng việc hoàn thành đơn hàng là cần thiết.